УМИВАЛНИЦИ И СЪДОВЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Търси

Новини и събития

Проект BG16RFOP002-6.002-0107-C01

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

повече
Проект BG16RFOP002-2.089-4929-C01

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

повече
Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-3.001-0711-C01

Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-3.001-0711-C01

повече
Проект BG16RFOP002-3.001-0711

Проект BG16RFOP002-3.001-0711-C01„Интегрирани дейности за подобряване на енергийната ефективност в „Хром” АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

повече
Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-2.001-0423-C01

"ХРОМ" АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване в "ХРОМ" АД” в две обособени позиции.

повече
Информация за проект BG16RFOP002-2.001-0423-C01

"ХРОМ" АД започна изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-0423-C01 "Разширяване на пазарните позиции на "ХРОМ" АД чрез внедряване на нови технологии в производствения процес"

повече
Проект BG161PO003-1.1.07-0318-C0001

Изпълнен проект „Създаване на условия за внедряване в производство на иновативен резервоар за хидравлични помпи”

повече

« Назад
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
СЕРТИФИКАТИ
КОНТАКТИ
Енергийна политика
ISO 9001
ISO 9001
ISO 50001
ISO 50001

За контакти с нас

ХРОМ АД. Всички права запазени.


 
WebDesignBG