УМИВАЛНИЦИ И СЪДОВЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Търси

Хром АД, гр. Силистра е българският производител на умивалници, домакински съдове и аксесоари от неръждаема стомана.
Предприятието произвежда и елементи и детайли за други индустриални потребители

Новини и събития

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-3.001-0711-C01

Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-3.001-0711-C01

повече
Проект BG16RFOP002-3.001-0711

Проект BG16RFOP002-3.001-0711-C01„Интегрирани дейности за подобряване на енергийната ефективност в „Хром” АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

повече
Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-2.001-0423-C01

"ХРОМ" АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване в "ХРОМ" АД” в две обособени позиции.

повече

« Назад
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
СЕРТИФИКАТИ
КОНТАКТИ
Енергийна политика
ISO 9001
ISO 9001
ISO 50001
ISO 50001

За контакти с нас

ХРОМ АД. Всички права запазени.


 
WebDesignBG